Türkay Group

Türkay Group 1981 yılında Bursa'da Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesinde kurulmuştur.

ŞİRKETLERİMİZ

Türkay Group 1981 yılında Bursa'da Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesinde kurulmuştur.

Türkay Tekstil

Türkay Tekstil

Türkay Tekstil şirketler grubumuzun en eski şirketi olup yaklaşık 25.000 m2 alan üzerine kurulu yılda 12 milyon metre baskı kapasitesine sahiptir. Son yıllarda enerjisini, kalite ve kendi desenleriyle tanınan bir isim olmaya yönelten şirket bu hedeflerine ulaşabilmek için üretim alanındaki makine ve teçhizatın günümüz müşteri taleplerine hızlı cevap verebilecek şekilde yenilemeye devam etmektedir.

Bu anlamda son 1 yıl içinde yaklaşık 1 milyon EUR tutarında yenileme yatırımını kendi öz kaynaklarından finanse etmiş ve kendi desen atölyesini kurarak ve yurtdışından özellikle İtalyan tasarımcıların desteğini de alarak sektördeki 30 yıllık tecrübesiyle adını sağlamlaştırmaktadır.

Türkay Empirme

Türkay Empirme

Yenilikçi ve tecrübeli ekibimiz, temel stratejimizi oluşturan modaya uygun kumaş ve desenler yaratmaktadır. Şirket politikası olarak kaliteden asla ödün vermez ve müşteri memnuniyeti için çalışırız. İlk ihracatımız 1986’da İngiltere ile başlamış olup Fransa, Almanya, Amerika, İtalya, Singapur, Suriye,  Ürdün, Romanya ile devam etmiş ve şu an toplamda 26 ülkeye ulaşmıştır.

Bizlerle birlikte 30 yılı aşkın süredir çalışan müşterilerimizle gurur duymaktayız. Günümüz ihtiyaçları doğrultusunda teknik olarak üretim proseslerimizi ve esnekliğimizi sürekli geliştiriyoruz. Amacımız çalışanlarımızın kalite artışındaki katkılarını alarak  ve sürekli gelişmelerine destek olmaktır.

Karbon Aray

Karbon Aray

Mayıs 1999 tarihinde madencilik sektöründe faaliyet göstermek amacıyla İzmir'de kurulan şirketimiz geride kalan süreçte hızlı bir büyüme gerçekleştirerek sürekli gelişen iş hacmi ve uzman kadrolarıyla sektörün önde gelen firmaları arasındaki yerini almıştır.

Firmamızın İzmir/Aliağa'da kurup genişlettiği İthal kömür eleme ve paketleme tesisimiz bugün 120.000 ton stok kapasitesi ve 15.000 ton/ay torbalama kapasitesi ile Ege bölgesinin en gelişmiş ve modern tesisleri arasındadır.

2005 yılından beri sanayi amaçlı "Kalsine edilmemiş Petrol Koku" ithalatı da yapan şirketimiz buna paralel olarak açtığı özel antreposu ile stok kapasitesini daha da arttırmıştır.

"Gerçek kalite,sıcak dostluk" parolası ile ilk kurulduğumuz günden bugüne kadar tescilli markamız "KARYAK" ile İthal Sibirya kömüründe kalite ve güvenilirliğin simgesi haline gelen firmamız her geçen gün sayıları hızla artan geniş bayi ağımız ile içinizi ısıtmaya devam ediyor.

Orvetti

Orvetti

Orvetti, 2004 yılında İzmir merkezli olarak, öncelikle İzmir ve Ege Bölgesinin kereste ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Zamanla sektördeki yeri ve önemi arttıkça tüm yurda kereste sevkiyatı yapılmaya başlanmıştır.

Romanya ve Rusya başta olmak üzere, zaman zaman da Almanya'dan kereste ithal edilmektedir. İthal edilen keresteler boy ve ölçülerine göre paketlenmiş olarak sevkiyata hazır hale getirilmektedir. Ürünlerimiz, Aliağa'daki depomuzda kalite kontrolünden geçirilmekte ve müşteri taleplerine göre satışa sunulmaktadır.

Kalite anlayışını ve müşteri memnuniytini her zaman ön planda tutup, kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla sektörde markalaşmak temel amacımızdır. Bu ilke ve amaca bağlı olarak değerli

Çiftçioğlu

Çiftçioğlu

Çiftçioğlu, giderek daha stratejik bir ürün olan buğday başta olmak üzere tüm hububat ürünlerinin sektörün ihtiyaçlarına en uygun şekilde ve profesyonel bir yapı altında ithalatını gerçekleştirmek ve iç pazarda ticaretini yapmak üzere kurulmuş ve kendi profesyonel ekibinin becerisiyle, buğday ve yem hammaddeleri ticaretinde etkin ve öncü bir rol oynamayı ilke edinmiştir.

Sektörün ihtiyacına en uygun vasıflardaki ürünlerin, piyasa şartlarında müşteriye ulaşmasını sağlayarak, öncelikle müşteri memnuniyetini ve kalıcılığını gözetmeyi en önemli hedef olarak kabul etmiştir. Firmanın misyonu tüm dünyada gittikçe daha önem kazanan gıda alanında şimdiki ve gelecek nesillerin ekonomik ve sağlıklı beslenmesi için, temel gıdaların daha kolay tedarik edilmesine ve sürdürülebilir olmasına katkıda bulunmaktır.

R.K. Rüzgar Enerji

R.K. Rüzgar Enerji

Türkay Tekstil şirketler grubumuzun en eski şirketi olup yaklaşık 25.000 m2 alan üzerine kurulu yılda 12 milyon metre baskı kapasitesine sahiptir. Son yıllarda enerjisini, kalite ve kendi desenleriyle tanınan bir isim olmaya yönelten şirket bu hedeflerine ulaşabilmek için üretim alanındaki makine ve teçhizatın günümüz müşteri taleplerine hızlı cevap verebilecek şekilde yenilemeye devam etmektedir.

Bu anlamda son 1 yıl içinde yaklaşık 1 milyon EUR tutarında yenileme yatırımını kendi öz kaynaklarından finanse etmiş ve kendi desen atölyesini kurarak ve yurtdışından özellikle İtalyan tasarımcıların desteğini de alarak sektördeki 30 yıllık tecrübesiyle adını sağlamlaştırmaktadır.

Türkay Alternatif Enerji Elk. Ürt.

Türkay Alternatif Enerji Elk. Ürt.

ÇEVRE POLİTİKASI

YENİLENEBİLİR ENERJİ” üretimi ile dünyanın en önemli hizmetlerinden birini gerçekleştiren, başta Bursa olmak üzere tüm ülke halkına hizmet veren bir kuruluş olarak, daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve bunlarında ötesinde gelecek nesillere bırakılabilecek bir çevrenin sağlanması ve yaşadığımız çevrenin en iyi şekilde korunması gerektiği inancı ile,

 • Güvenlik ve kaliteden ödün vermeden, amaçlarına odaklanarak sürekli iyileştirme felsefesi ile yeniliklere, gelişime açık ve sürdürülebilir olmak,
 • İlgili mevzuatlar ve standartlar da dahil olmak üzere, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını ve tasarruf edilmesini sağlamak,
 • Gerek ulusal gerekse de uluslararası her tür teknolojik iyileşmeleri de takip ederek çevresel kirliliği önlemek, atıkları kaynağında azaltmak, geri dönüşüm/geri kazanımını sağlamak, geri dönüşümü ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirmek,
 • Çevre yönetim sistemi performansımızı sürekli iyileştirebilmek için izlenebilir, ölçülebilir ve hedeflerine ulaşabilir bir yönetim sistemi anlayışı ile hareket etmek,
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir çevresel kaza veya acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak,
 • Tüm ilgili tarafların çevre yönetim sistemi bilincini ve çevre duyarlılığını geliştirmek için iletişim kanallarını sürekli açık tutarak; halkı bilinçlendirmek,
 • Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefinden hareketle, çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak,

Taahhüdümüzdür.

 

ENERJİ POLİTİKASI

“TÜRKAY ALTERNATİF ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETİM SAN VE TİC A.Ş” Marmara Bölgesinde Bursa ili Gündoğdu ilçesi sınırlarında 9 MWE kurulu güç değerinde rüzgar enerjisi santrallerinden elektrik enerjisi üretimi yapan Türkay Grup firmasıdır. “TÜRKAY ALTERNATİF ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETİM SAN VE TİC A.Ş”, enerji yönetim sistemini kurup, uygulayıp ve sürekliliğini sağlamak üzere Enerji politikasını kullanır.

Enerji Politikasının hayata geçirilmesi aşağıdakiler ile sağlanır;

 • Enerjinin kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından tüm yasal ve uluslararası mevzuatlara, düzenlemeler ve zorunlu standartlara ve müşteri gerekliliklere uyulması,
 • Enerji yönetim sisteminin ve performasının sürekli izlenmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Enerji hedef ve amaçlarına ulaşmak için enerji faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakların sağlanması,
 • Çalışanlar, müşteriler, paydaşlar ve alt yükleniciler ile Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurulması,
 • Tüm çalışanlara verilen eğitimlerle, enerji konusunda bilincin arttırılarak; enerji tüketiminde duyarlılığın arttırılması,
 • Enerji politikasının, enerji hedef ve amaçlarının düzenlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturulup dökümante edilerek tüm seviyelerde duyurulması, belirli periyotlarda gözden geçirilmesi ve güncellenmesi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimliliği yüksek ürünlerin tercih edilmesi, enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımların desteklenmesi ve aldığı hizmetlerde enerji verimlilik hizmeti, ürün ve yönetim faaliyetlerini yürüten firmaların tercih edilmesi.
 • Yukarıda belirtilen tüm maddelerin yerine getirileceğini Üst yönetim olarak Taahhüt ederiz.

“TÜRKAY ALTERNATİF ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETİM SAN VE TİC A.Ş” nin tüm çalışanları, bu politikanın sağlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmada kendisine ait olan görevlerinin, yetkilerinin ve sorumluluklarının bilincindedirler.

Bu politikasının uygulanması için şartların oluşturulması, enerji yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi, sürekli iyileştirimesi ve kaynakların sorumluluğu ve yükümlülüğünü üst yönetim üstlenir.

TELKO

TELKO

Türkay Tekstil şirketler grubumuzun en eski şirketi olup yaklaşık 25.000 m2 alan üzerine kurulu yılda 12 milyon metre baskı kapasitesine sahiptir. Son yıllarda enerjisini, kalite ve kendi desenleriyle tanınan bir isim olmaya yönelten şirket bu hedeflerine ulaşabilmek için üretim alanındaki makine ve teçhizatın günümüz müşteri taleplerine hızlı cevap verebilecek şekilde yenilemeye devam etmektedir.

Bu anlamda son 1 yıl içinde yaklaşık 1 milyon EUR tutarında yenileme yatırımını kendi öz kaynaklarından finanse etmiş ve kendi desen atölyesini kurarak ve yurtdışından özellikle İtalyan tasarımcıların desteğini de alarak sektördeki 30 yıllık tecrübesiyle adını sağlamlaştırmaktadır.

TARİHÇE

Türkay Tekstil 1981 yılında Bursa'da Türkiye'nin ilk organize  sanayi bölgesinde kurulmuştur. Firmamız 25.000 m² açık ve 14,000 m² kapalı alan üzerinde bulunmaktadır.

Kuruluşunda düzboya, terbiye olarak başlamış , Ve  takipçisi 20 yılın sonunda bükümden dokumaya, dokumadan konfeksiyona kadar birçok bölümü barındıran entegre bir tesis olma noktasına ulaşmıştır.

1987 yılından beri Türkay Tekstil olarak başta İngiltere, Almanya, Fransa,İtalya, Belçika, Hollanda, Romanya olmak üzere Avrupa'da birçok ülkeye ve ayrıca Kanada ve ABD'ye de ürünlerimizin ihracatını yapmaktayız. Mevcut müşteri

portföyümüz H&M, M&S, NEXT ,Lauren Vidal gibi şirketleri kapsamaktadır.

mobilbahis betsat betvole betboo

Vizyonumuz

Vizyonumuz

Kalite, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun, teknolojik yenilikleri takip eden, sürekli gelişimi destekleyen bir yönetim anlayışı ile her işi İlk seferinde doğru yapan, müşteri ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde karşılayan, dünya çapında lider bir kuruluş olmak.

Misyonumuz

Misyonumuz

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederken aynı zamanda, geleneklerine sahip çıkan ve onları geleceğe taşıyan, rekabette üstün başarılı, konusunda uzman, faaliyet gösterdiği sektöre yön veren, paydaşlarına değer yaratan, yarattığı değeri sürdürebilen ve yarınlara taşıyan bir kuruluştur.

Değerlerimiz

Değerlerimiz

Müşteri odaklı,
Etik değerlere uyumlu,
İnsana ve çevreye saygılı,
Yenilikçi, Rekabetçi, Sürekli öğrenen, Dinamik, Verimli,
Kalite ve Çözüm Odaklı,
İstekli, Bağlı, Sonuç Üreten çalışanlar,
Üretimde Esnek ve Dinamik Yapı…

BAŞKANDAN

BAŞKANDAN

Yenilikçi ve tecrübeli ekibimiz, temel stratejimizi oluşturan modaya uygun kumaş ve desenler yaratmaktaır.

Şirket politikası olarak kaliteden asla ödün vermez ve müşteri memnuniyeti için çalışırız.

İlk ihracatımız 1986’da İngiltere ile başlamış olup Fransa, Almanya, Amerika, İtalya, Singapur, Suriye,  Ürdün, Romanya ile devam etmiş ve şu an toplamda 26 ülkeye ulaşmıştır.

Bizlerle birlikte 30 yılı aşkın süredir çalışan müşterilerimizle gurur duymaktayız.

Günümüz ihtiyaçları doğrultusunda teknik olarak üretim proseslerimizi ve esnekliğimizi sürekli geliştiriyoruz.

Amacımız çalışanlarımızın kalite artışındaki katkılarını alarak  ve sürekli gelişmelerine destek olmaktır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan TÜRKAY

Başkan Yardımcısı
Okan TÜRKAY

Üye
Feray TÜRKAY

Üye
Ali Hadi TÜRKAY

Üye
Burcu Yasemin TÜRKAY

BASINDA BİZ

h1

Türkay Tekstil Kaliteli Ödülle Cesaretlendi

Türkay Tekstil, kalite yolculuğundaki performansı ile 'EFQM Mükemmellikte Kararlılık Belgesi'ne layık görüldü.

Bursa'nın önemli firmalarından Türkay Tekstil, önemli bir...
devamı

h1

İngiltere' ye lekesavar önlük satıyor

Türkay Tekstil Genel Müdürü Ergun Hadi Türkay, İngilteredeki bu başarıları hakkında şunları söyledi: "Birçok ülkede önlük ya da forma uygulaması...
devamı

İLETİŞİM

Tüm istek ve görüşlerinizi iletişim formundan bizimle paylaşabilirsiniz. Mesajlarınız en kısa zamanda yanıtlanacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres
Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad.No: 11 Nilüfer / BURSA

Tel / Fax
+90 (224) 243 11 87
+90 (224) 243 11 89

E-mail
sahabet

İLETİŞİM FORMU